Friday, October 19, 2018

मानब स्रोत निती 
(Human Resource Policy of PPUK)

१. पृष्ठभूमि
१.१ परिचय
देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको लागि मानव संसाधानको विकास अपरिहार्य छ । नयाँ प्रविधिसँग परिचित हुन र तिनीहरुलाई आफ्नो परिस्थिति सुहाउँदो विकास गर्न उपयुक्त मानव साधनको विकास हुनु पनि त्यतिकै जरुरी छ । सूचकांक २००१ ले इङ्गित गरे अनुसार नेपालको स्तर दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको दाँजोमा त्यति पछाडि नभए तापनि विकासको लागि आवस्यक पर्ने स्तरमा अझै पछाडि रहेको छ । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवहार आदि मानव स्रसाधनको विकासको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु विशेष गरी ग्रामिण क्षेत्र, महिला, दलित तथा अन्य पिछडिएका क्षेत्रहरुमा आवस्यकता अनुरुप पुग्न सकेको छैन । सामाजिक व्यवहार तथा मान्यताहरु पनि विकासमूलक हुन सकेका छैनन् । कृषि क्षेत्रका तुलनात्मक लाभहरु बजारमुखी अर्थव्यवस्थाले दिने उपलब्धिहरु, व्यवस्थापन र नेतृत्व विकासका लागि आवस्यक अवसरहरुको उपयोग गर्न मानव संसाधनको उचित विकास गर्न विशेष नीति तथा कार्यक्रम आवस्यक पर्छ । योजना अवधिमा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग र विकासमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपले अगाडि बढ्न र तुलनात्मक लाभका अवसरहरु तयार पार्दै अर्थव्यवस्थालाई अगाडि बढाउन मानव संसाधनको विकासलाई जोड दिनु आवस्यक हुन्छ । त्यस्तै कुनै पनि संघ संस्थालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन, तिनका घोषित उद्धेश्यहरु प्राप्तिका लागि संस्था अन्तर्गतका मानव संसाधनको विकास हुन अपरिहार्य छ । यसै संदर्भमा यो मानब स्रोत निित (Human Resource Policy) निर्देशिका तयार पारिएको छ ।

यो मानब स्रोत निित (Human Resource Policy) सम्बन्धित निर्देशिका मानव संसाधनहरूको कार्यनीति तथा प्रक्रृयाहरूलाई व्याख्या गर्न तयार गरिएको हो । जुन PPUK को मानव संशाधनहरूको परिचालनसँंग सम्बन्ध राख्दछ । यसले मानव संशाधन प्रभावकारी तरिकाले परिचालनको लागि सहयोग गर्न एउटा सजिलो सन्दर्भ तथा व्याख्याको लागि काम गर्ने छ । यो नीति तथा प्रक्रृयाहरूलाई कर्मचारी तथा सबै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले कार्यक्रम संचालन प्रक्रृयामा पालन गर्नु पर्ने छ । यस मानब स्रोत निित (Human Resource Policy) तयार पार्दा PPUK को उद्देश्य तथा रणनीतिहरू प्रति ध्यान दिनुका साथै सबै PPUK का सदस्यहरूको सामुहिक सर्वसम्मत निर्णयहरुको आधारमा तयार गरिएको हो । यस मानब स्रोत निित (Human Resource Policy) लाई आवश्यकता तथा परिस्थितीे अनुसार सान्दर्भिक बनाउन समय समयमा पुनरावलोकन तथा स्तर उन्नोत्तरी गरिनेछ । अन्तरिम पुनरावलोकन तथा परिमार्जनलाई आवश्यकतानुसार व्यावस्थापन गर्न भेलामा रेकर्ड गरिनेछ र सूचना तथा ःझय द्धारा सुचित गरिनेछ । यस्तो पुनरावलोकनको संयोजन गर्नको लागि बोर्ड र सदस्यहरूको निकट सरसल्लाहमा PPUK को व्यावस्थापनपक्ष उत्तरदायी हुनेछ । कर्मचारीहरू पनि पुनरावलोकनको विचारका लागि HRDC मा पेश गर्न स्वतन्त्र हुनेछन । यस निर्देशिका भित्र नसमेटिएका कुराहरू राज्यको विद्यमान श्रम कानुन अनुसार व्याख्या तथा अवलम्बन गरिनेछ । यस मानब स्रोत निित (Human Resource Policy) तथा प्रक्रृयाहरूलाई PPUK को बोर्डले संशोधन, खारेजी तथा सुधार गर्न सक्नेछ । साथै आवश्यकता परेमा व्यावस्थापन समूहको राय अनुसार स्मृति पत्र मार्फत नयाँ लागू गर्न सकिनेछ । यस PPUK को मानव स्रोत नीतिहरूको व्याख्या गर्ने तथा अवलम्बन गर्ने काम अन्तिम उत्तरदायित्व सहित संस्थाको कार्यकारिणी अध्यक्षमा निहित हुनेछ ।

१.२ व्याख्या
यो मानब स्रोत निित (Human Resource Policy) निर्देशिकाले ले यस PPUK संस्थामा भर्ना भएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूका साथै स्थानीय शर्त अनुसार भर्ना गरिएका गैर आवासीय कर्मचारीहरूलाई समेत लागू हुने अवस्थासम्म निर्देशन गर्न सक्छ । यस नीतिमा प्रयोग गरिएका शब्दले निम्न अनुसारको अर्थ लिनेछ ।

· ‘कर्मचारी’ शब्दले PPUK द्धारा का नियुक्त गरिएका मानव संशाधनहरू भन्ने अर्थ जनाउने छ ।
· यस मानब स्रोत निित (Human Resource Policy) प्रयोग भएको ‘केन्द्र’ शब्दले PPUK भन्ने जनाउदछ र ‘संगठन’ शब्दले यसको सदस्य, सदस्य संगठनहरू भन्ने अर्थ लाग्ने ।
· मानब स्रोत निित (Human Resource Policy) ले PPUK अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको नीति निर्देशिका भन्ने अर्थ लाग्दछ ।
· ‘सम्बन्धित प्रवन्धक’ वा Line Manager भन्ने शब्दले सम्बन्धित विभागीय प्रमुख, क्षेत्रिय कार्यक्रम प्रवन्धक वा संयोजक, जिल्ला संयोजक वा प्रबन्धक भन्ने अर्थ लाग्नेछ ।
· विभाग भन्ने प्रयोग भएको शब्दले PPUK को विभागलाई जनाउने छ र यस PPUK अन्र्तगत यस्ता ५ विभागहरू पर्दछन् । ती योजना तथा कार्यक्रम (Planning and Programme), मानव संसाधन (Human Resource), प्रशासन तथा वित्त (Administration and Finance), संचार (Communication), अनुगमन तथा मूल्याङ्कन (Monitoring and Evaluation) र खोज अनुसन्धान (research and development) विभागहरु ह्ुन् ।
· ‘क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यालय’ शब्दले PPUK को साखा कार्यालय भन्ने अर्थ लाग्दछ ।

१.३ मानव स्रोत नीतिको उद्देश्यहरू
यस मानव स्रोत नीतिको प्रमुख उद्देश्यहरूमा मानव संसाधनहरुको कायनीर्ति र प्रक्रियाहरूलाई ब्याख्या गर्नु हो, जस कारण मानव संसाधनहरू प्रभावकारी र सुब्यवस्थित तरिकाले परिचान गर्न सकियोस । यसको बिशिष्टकृत उद्देश्यहरू निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

· मानव संसाधनहरू, तिनिहरूको कार्यहरू, उत्तरदायित्वहरू तथा प्रक्रियाहरूको व्याख्या गर्न ।
· PPUK का प्रत्येक मानव संसाधनहरूको भूमिका र उत्तरदायित्वलाई प्रष्ट्याउनु जसले गर्दा उनीहरूलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न सकियोस ।
· PPUK मा प्रभावकारी व्यवस्थापन प्रणालीको विकासमा टेवा पु¥याउनु ।
· ज्च्म् को नीतिहरू, सिद्धान्तहरू र स्तरहरूको स्थापना तथा विकास गर्न र साथै उनीहरुको हरूको कार्यन्वयनको निरीक्षण गर्नु ।
· नीतिहरू, संगठनको विकास तथा बृद्धिसंग सान्र्दभिक रहे नरहेको बारे सुनिश्चित गर्न तिनिहरूको मूल्याङकन र पुनरावलोकन गर्न ।
· नीतिहरूको कार्यन्वयन भए नभएको निश्चय गर्न र बार्षिक रूपमा कर्मचारी नीतिको लेखा परिक्षणहरू गर्न बाकी संगठनलाई जिम्मेवार गराउनु ।
· PPUK का कर्मचारीहरूको नीतिहरू स्वीकृत भएको कुरा सुनिश्चित गराउन आदि ।

१.४ निर्देशक सिद्धान्तहरू
PPUK र यसको कर्मचारीहरूको व्यवहार तथा आचरण यसको संस्थागत मुल्य मान्यताहरू र सिद्धान्तहरूले निर्देशन गर्ने छ ।
· PPUK विश्वास गर्दछ कि सिमान्तकृत समुदायहरूको मूल प्रवाहीकरण उनीहरूको विकास प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिताबाट मात्र संभव छ । त्यसैले लक्षित समुदायहरूको विकासका गतिविधिहरू उनीहरू आफैँबाट कार्यन्वयन हुनैपर्दछ । त्यसको लागि संस्थाले उचित वातावरण र अवसरहरू सृजना गर्न र सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने छ । यो भूमिका खेल्दा संस्थाले उस्तै उद्देश्य भएका संगठनहरूसँंग आपसी समझदारी र सम्झौताद्धारा सामुहिक प्रयासको लागि पहल गर्ने छ । कुनै कार्यक्रम गर्नु पूर्व परिस्थितिको अध्ययन, विश्लेषण तथा योजना प्रक्रियामा लक्षित समुदायहरूको सहभागिताको लागि सहज कार्य गर्नेछ ।
· त्यसैगरी संस्थाले अधिकार प्राप्त निकायहरू, क्षेत्र तथा जिल्लाहरूसँंग समन्वय र सहकार्य गर्दै लक्षित बर्ग र समुदायहरूका विकास र कल्याणको लागि सहयोग गर्न प्रयासहरू गर्नेछ ।
· सबै मानिसहरू समान महत्वका हुन्छन् र उनीहरूको समान अधिकार हुन्छ । तर असमान परिस्थिती र अवसरमा जन्मिन्छन् । PPUK ले कर्मचारीहरुको नियुक्ति गर्दा बढी अवसरहिनहरु जस्तै महिला, दलित, जनजाती तथा पिछडा बर्गकाहरुलाई बढी प्राथमिकता दिनेछ ।
· नेपालका महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति तथा दलितहरु र ग्रामिण तथा दुर्गम भेकका जनताहरु विकासका मूल प्रवाहबाट बहिस्कृत हुन पुगेका छन् । फलस्वरूप उनीहरू सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक हिसाबले पछाडि परेका वा पारिएका छन् । त्यसैले यो संस्था तिनैे पिछडा बर्गका विषय प्रति केन्द्रीत छ, साथसाथै लैङिगक बिषय ९न्भलमभच ष्ककगभ० एउटा साझा बिषय हो र PPUK को हरेक तहहरूमा अभिन्न अंगको रूपमा लैँगिक मुद्दाहरुलाई संम्बोधन गरिने छ ।
· समता र न्यायले जनतालााई छनौटको अधिकार प्रदान गर्दछ ।
· गुण, उत्कृष्टता र इच्छा, चाहना, सिकाई, एक आापसमा आदन प्रदान र नयाँ प्रयोग द्ध्रारा निरन्तर रूपले सुधारिने गर्दछ ।
· पारदर्शिता र जवाफदेहिता (Transpaency and Accountability)
· न्युन खर्चबाट अधिकतम् फाईदा लिने प्रति सधै सचेत रहने ।
· आफु बसेको र काम गरेको राष्ट्रको कानुनको सम्मान गर्नु ।
· संगठन भित्रका मानिसका साथै जोसंग काम गरिन्छ उनीहरूको सहभागिता र सशक्तिकरण ।
· सामुहिक प्रयासहरूको लागि समुहमा काम गर्नाले ज्यादा प्रभावकारीता र थप महत्व ल्याँउदछ ।
· उचित निकटतम् दिनु र नतिजाको स्तरसम्म केन्द्रको शक्तिलाई क्षेत्र वा स्थानिय निकायमा हस्तान्तरण (Devolution) र उचित स्तरको अधिकार र उत्तरदायित्वको हस्तान्तरण बिकेन्द्रीकरण हो ।

१.५ बैधानिक कार्यढाचा (Legislative framework )
PPUK का जुनसुकै कृयाकलापहरु नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम हुनु पर्दछ । कानुनसँंग स्वीकार्य हुनु पर्नेछ । कुनै पनि अनभिज्ञ वा प्रश्न सुचक अवस्थाको लागि कानुनी स्थीति निमार्ण गर्नु र उनीहरूको कर्मचारी तथा सदस्यहरूलाई सुचित गर्ने दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धकको हुनेछ ।

· PPUK ले श्रम तथा रोजगार कानुन क्षेत्रहरूको उपयुक्त कानुन बिज्ञ र सल्लाहकारहरूको सहयोग लिनेछ ।
· कर्मचारीको रोजगारीसंग सम्बन्धित नीतिहरू र त्यस माथि भएको महत्वपूर्ण संसोधनहरु राष्ट्रको कानुनसँंग मेल खाए नखाएको बारमो जाच्नु पर्नेछ ।
· यदि PPUK विरूद्ध कर्मचारीको बिषय माथि कानुनी कार्यबाहीको चेतावनीको घटना आएमा कानुनी सल्लाहकारहरूको साथै अध्यक्ष, कार्यकारीणि निर्देशक, HRDC र प्रमुख रूपले निकटतम सहभागी बरिष्ठ प्रबन्धकले आवश्यक निर्णय र कार्यबाही गर्नेछन् । जहाँ PPUK को ख्यातीमा दाग लाग्ने जोखिम छ भने PPUK अध्यक्षले त्यस्तो अवस्थाको बारे होसियारी गराई राख्नु पर्दछ र उपयुक्त कार्यबाहीको निर्णयमा सहभागी हुनुपर्दछ ।
· कर्मचारीसँंग सम्बन्धित कुनै पनि परिस्थीति जसले कानुनी कार्यबाहीको नतिजासम्म पु¥याउन सक्दछन् भने त्यस्तो सबै अवस्थाहरूको दस्तावेज गर्नुपर्दछ । यथाशिघ्र HRDC लाई जानकारी गराईनु पर्दछ । जसले दस्तावेज र अन्य प्रक्रियाहरू पूर्ण भए वा नभएको सुनिश्चित गर्दछ ।

२ रोजगार नीति
PPUK सबै पिछडा बर्ग र दुर्गम भेकका नागरिकहरूलाई समान रोजगारीको अवसर र महत्वपूर्ण स्थानहरुमा समान अवसर प्रदान गर्दछ । रोजगारमा बिभिन्न जनजातिहरू तथा लिङगको सम्बन्धमा PPUK बिभेद रहितको दर्शन र विश्वास प्रति पूर्ण रूपले सहमत छ । यद्यपी यसले बिशेष सांगठानिक उद्देश्यहरू पुरा गर्नका लागि अस्थायी आवश्यकतामा आधारित सकारात्मक विभेदी रोजगार र ब्यवसायीक नीतिहरू अवलम्वन गर्न सक्नेछन् । जसले महिला तथा सबैभन्दा पछाडि परेका दलित तथा जनजातिहरूलाई प्राथमिकता दिनेछ । यस प्रक्रियमा PPUK मा कर्मचारी सन्तुलनको बिशेष आवश्यकता पुरा गर्नका लागि यसले महिला र सबभन्दा बढी सिमान्तकृत बर्गहरुलाई मात्र भर्ना गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सक्नेछ । यसै गरी माथिका नीतिलाई टेवा दिन यसले बिकासमा सकारात्कम बिभेदलाई स्वीकार गर्दछ । सम्भव भए सम्मका लागि सांगठनिक आत्मनिर्भरतालाई बढाउन यस संस्था, सांगठनिक कर्मचारी विकासको नीतिलाई प्रबद्र्धन गर्नेछ । संगठनको भावना अनुसार तत्कालिन समयको लागि २ जना नबढाई यस संस्थाले दोस्रो कर्मचारी अन्य सदस्य संस्थाहरूबाट भर्ना वा आदानप्रदान गर्न सक्नेछ ।

नातेदारहरूको रोजगार
सामान्यत स्वतन्त्र तथा स्वस्थ प्रतिसपर्धा मार्फत कर्मचारीहरूको भर्ना गरिनेछ । त्यसैले सिफारिस नाता र सम्बन्धहरू मार्फत गरिने भर्नालाई निरुत्साहित गरिनेछ । संस्थाले एक कर्मचारीको नातेदारलाई निम्न अवस्थाहरूमा काममा लगाउन सक्नेछ ।

· सो नातेदार त्यस स्थानको लागि सबभन्दा योग्य उम्मेदवार हुनुपर्नेछ ।
· सो नातेदार त्यस कार्यक्रम प्रति कटिबद्ध र इमान्दार हुनुपर्नेछ ।
· सो नातेदार महिला, दलित र आदिवासी जनजातिहरूको सबभन्दा सिमान्तकृत समूहको हुनुपर्नेछ ।
· आमा, बुबा, छोराछोरी, श्रीमान÷श्रीमति, दाजुभाई, दिदीबहिनीहरू, काका÷मामाहरू, फुपुहरू, भतिजाहरू, भाञ्जीहरू, काका÷मामाहरूको छोराछोरीहरूलाई निकट नातेदारको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

२.१ रोजगार वर्गीकरण

नियमित स्तर
यस वर्गमा कर्मचारीहरू खुला प्रतियोगितामा आधारित नियुक्ति गरिन्छ ।

सम्झौता स्तर
यो वर्गको कर्मचारी एउटा समय अवधि वा आयोजनाको लागि नियुक्त गरिने छ । कार्यक्रमको समय अवधि अनुसार रोजगारीमा लगाइन्छ । प्राय ः जसो यस प्रकारको रोजगारको स्तर भनेको एक खास प्रकृतिको हुन्छ, जसमा यदि नविकरण नभएमा सम्झौताको अवधि र छोटो अवधिको अन्त्य भएपछि यो समाप्त हुन्छ । लामो अवधि र छोटो अवधिको लागि सम्झौता हुन सक्दछ । सामान्यतया लामो अवधिको सम्झौताको समय अवधि एक बर्ष देखि तिन वर्ष सम्मको हुने गर्दछ । र छोटो अवधिको लागि प्रायः जसो अस्थायी तर स्पष्ट उल्लेखित अवस्थाहरूको लागि प्राय जसो एक बर्ष भन्दा कम समय अवधिको लागि हुन सक्दछ । यो कार्यक्रमको आवश्यकतामा भर पर्दछ ।

रोजगार स्तरको परिवर्तन
सांगठानिक आवश्यकता र आपसी सम्झौताको परिस्थीतिमा आधारित रहेर छोटो अवधिबाट लामो अवधिको सम्झौतामा अथवा नियमीत स्तरमा कर्मचारीहरूको रोजगार स्तर परिर्वतन हुन सक्नेछ ।

२.२ रोजगार प्रक्रियाहरू

२.२.१ भर्ना
यदि कुनै बिशेष वा अन्र्तराष्ट्रिय कर्मचारी भर्ना गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन भने PPUK ले सबै रिक्त स्थानको लागि उपयुक्त रूपले योग्य, अनुभवि र सक्षम पिछडा बर्गका नागरिकहरूलाई भर्ना गर्नेछ ।

कार्यकारी निर्देशक
आन्तरिक तथा बाह्य नियुक्तीहरूको निर्णय PPUK को बोर्डले गर्नेछ र अध्यक्ष वा बोर्डको आधिकारीक व्यक्तिबाट अनुमोदित हुनुपर्दछ । कर्मचारी निर्देशकको नियुक्ती PPUK बोर्ड र अध्यक्षद्रारा व्यवस्था गरिनेछ ।

२.२.२ भर्नाको लागि प्रक्रियाहरू
भर्ना प्रक्रिया आवश्यक पदको लागि चाहिने ज्ञान र सिपहरू र दृष्टिकोणहरूको निर्धारणको लागि कामको स्पष्ट परिभाषाको साथमा एक पूर्ण व्यक्तिगत बिबरण HRDC को राय सल्लाहमा सम्बन्धित प्रबन्धकद्धारा तयार पार्नको लागि हुनेछ । यसमा उत्तरदायित्वको समावेस मुख्य क्षेत्रहरू, विशेष उत्तरदायित्वहरू, स्थान र अधिकार समावेश गर्नु पर्नेछ । सबै स्थानहरूका लागि कामको विशेष र उत्तरदायित्व, दर सूची र सबभन्दा पछिल्लो तलब कागजमा श्रेणी र तलबबारे जानकारी हुनेछ । सबै रिक्त स्थानहरूको विज्ञापन गरिनेछ । आवेदन लिनको लागि विज्ञापनमा कम्तीमा ७ दिनको समय दिनुपर्नेछ ।

विज्ञापनमा हुनुपर्ने कुराहरू
· यस संस्थाको कार्यक्रको एउटा संक्षिप्त पृष्ठभूमि समावेश
· पद, योग्यताहरूको न्युनतम स्तर र चाहेको अनुभव खुलाउने ।
· आवश्यक विशेष विवरणहरू र प्रमुख उत्तरदायित्वहरूको क्षेत्र खुलाउने ।
· आवेदनहरू लिइने अन्तिम मिति खुलाउने ।
· अन्त्यमा आधिकारिक व्यक्तिद्धारा हस्ताक्षर

विना विज्ञापनको निर्णय
विना विज्ञापन गरिने निर्णय र कुनै पदको लागि गरिने नियुक्ति HRDC (तत्काल कोषाध्यक्ष र प्रशासन वित्त अधिकृत) सँंगको राय सल्लाहमा नियुक्ति अधिकारको स्तरमा आधारित रहेर सम्बन्धित प्रबन्धकले ED को राय सल्लाहमा मात्र अध्यक्षको स्वीकृतिमा गर्न सक्ने छ । कुनै उम्मेलवार पाइसकेको अवस्थामा, आन्तरिक वा वाह्य रूपले, PPUK ले सोझै सम्पर्क गरि भर्ना प्रक्रृया (अन्तरवार्ता, सन्दर्भहरू आदि ) पूरा गर्नेछ ।

विज्ञापनको लागि र आवेदनहरू लिने प्रक्रृयाहरू
विज्ञापन सरोकारवाला सम्बन्धित प्रबन्धकको राय सल्लाहमा ED वा HRDC द्धारा तयारी र हस्ताक्षरित हुनेछ । HRDC ले आवेदन बुझ्ने छन् ।

२.२.३ छनौट (Selection)
छोटो सूचीकरण (Short Listing)
आवेदनको छोटो सूचीकरण गर्न सो सम्बन्धित प्रबन्धक र विभागीय प्रमुखसँंगको राय सल्लाहमा HRDC उत्तरदायी हुनेछ । अन्र्तवार्ताको लागि आवेदनलाई सम्पर्क र सूचित गर्ने उत्तरदायित्व ज्च्म् विभागको हुनेछ । क्षेत्र तथा जिल्लाहरूको सम्बन्धमा उम्मेदवारहरूको प्राथमिक छोटो सूचीकरणको लागि AFO उत्तरदायी हुनेछ । छोटो सूचीकरण प्रक्रृयामा AFO ले आफ्नो विभाग र च्ऋरम्ऋ संग राय सल्लाह लिनुपर्दछ । क्षेत्रीय रजिल्ला संयोजक (RC/DC) ले सूचीमा अरू थप्न सक्नेछ । आवेदकहरूलाई सम्पर्क गर्ने र अन्र्तवार्ता तोक्ने उत्तरदायित्व AFO को हो ।

२.२.४ अन्तरवार्ता प्रक्रिया र छनौट
सबै छोटो सूचीकरणमा परेका उम्मेदवारहरूले अन्तरवार्ता पूरा गर्नु पर्दछ HRDCरAFO को राय सल्लाहमा वरिष्ठ र ज्येष्ठ प्रबन्धकले लागू हुने गरि एउटा मुल्याङ्कनको विधि तयार पार्नेछ र प्रत्येक स्थानको लागि उत्तरदायित्व र तलब प्रति पनि उन्मुख रहने छ । तत्कालको कामको विवरणको एक प्रति उपलब्ध हुनु पर्दछ र अन्तरवार्ता हुनु पूर्व अन्तर्वार्ता लिने र दिनेलाई एक प्रति दिइनु पर्दछ । अन्तरवार्ताको शैली र ढाँचाको बारेमा तल तोकिएका समूह पनि छलफलका लागि भेला हुनेछन ।

केन्द्रीय कार्यालय (Central office)
पहिलो तहको अन्तरवार्ता समूह एकमा जम्मा ३ सदस्यीय हुनेछ जसमा निकटतम निरिक्षक, समबन्धित प्रवन्धक, HRDC र ED समावेश हुनेछ । सम्बन्धित प्रबन्धक, HRDC र अध्यक्षद्धारा अन्तिम अन्तरवार्ता लिनेछ । वरिष्ठ तहका कर्मचारी मूल्याङ्कन तहमा रहन सक्नेछ तर अन्तरवार्ता प्रक्रियामा भने रहन जरूरी छैन । जस्मा अन्तरवार्ता समूह HRFC र ED सहित ३ सदस्यीय हुनेछ । एक वाह्य व्यक्तिको लागि उस्तै प्रकारको सदस्यहरूबाट एक विषयमा विशेषज्ञ वा वरिष्ठ तहको भर्ना प्रति उत्तरदायी व्यक्ति अन्तरवार्ता प्रक्रियाको पहिलो वा दोस्रो राउण्डमा सहभागी गराइनु पर्दछ । अन्तिम राउण्डमा प्यानलमा माथि उल्लेखित वाह्य व्यक्ति र अध्यक्ष रहन सक्नेछ । एक वरिष्ठ प्रबन्धक सो समूहमा सामेल हुन बोलाउन सकिनेछ । अन्तिम नियुक्ति गर्ने अधिकार ED सँंग रहने छ । जिल्ला र क्षेत्रको सम्बन्धमा ३ सदस्यीय अन्तरवार्ता समूह हुनेछ । जसमा निकटतम निरिक्षक र वरिष्ठ अधिकृत, क्षेत्रीय प्रबन्धकको सदस्य र विषय विशेषज्ञ रहने छ । अन्तिम अन्तरवार्ताको समूह ( Final Interview Pannel) मा RC/DC र AFO समावेश रहनेछ ।

२.२.५ मूल्याङ्कन प्रक्रिया (Assessment Procedures)
स्तर अनुसार अन्तरवार्ता प्रक्रियामा तल सिफारिस गरिएको विभिन्न प्रकारका विधिहरू र समावेश गर्न सकिने छ ।
· अन्तरवार्ता
· लेखनकार्य (Writing Assignment) ः भाषा, लेखाई क्षमता, र धारणाको स्पष्टता जाँंच्ने ।
· समूह छलफल (Group Discussion) ः नेतृत्व क्षमता, सम्वाद र व्याहारिक सीपहरु जाँंच्ने ।
· प्रस्तुतिकरण (Presentation) ः धारणाको स्पष्टता, विवेकशीलता, तर्क र धारणालाई स्पष्ट तरिकाले अगाडि राख्न सक्ने क्षेमता जाँंच्ने ।
· अभिनय (Role Play) ः निर्णय लिने र समस्या हल गर्न सक्ने क्षमता मुल्याङ्कन गर्ने ।
· मानसिक क्षमताको जाँच (Psychometric Test) र अन्य प्रक्रियाहरू वौद्धिक क्षमता र संवेदनात्मक चातुर्यता जाँच्ने ।
· साथी समूहसँंग भेटघाट Meeting with Peer Gropoup) ः स्वभाव साथी समूहबाट उम्मेदवारको बारेमा पृष्ठ पोषण तथा दृष्टिकोण बुझ्ने ।
· स्थलगत भ्रमण (Field Visit) ।

आन्तरिक उम्मेदवार (Internal Candidate)
यदि अन्तरवार्ताको प्रकृया वाहिर कुनै आन्तरिक उम्मेदवार पाइएको अवस्थामा सम्बन्धित प्रबन्धकले HRDC सँंग सल्लाह लिनेछ र अध्यक्ष र EDरम्ज् वा म्ऋ वा च्ऋ द्धारा गरिने अन्तिम निर्णयको लागि सिफारिस गर्नेछ ।

२.२.६ नियुक्ति अधिकार
· अध्यक्षले ED पदको लागि नयाँं नियुक्तिको स्वीकृत र हस्ताक्षर गर्ने छ ।
· सो ED ले जिल्ला र क्षेत्रहरूको कार्यालमा सम्पूर्ण स्थानको लागि नयाँं नियुक्तिहरू स्वीकृत र हस्ताक्षर गर्नेछ ।

स्मरण रहोस्
· माथि उल्लेखित सबै नियुक्त अधिकारीहरू उनीहरूको कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण व्यावस्थापनको लागि पनि उत्तरदायी हुनेछन्, जसमा उनीहरूको विकासको लागि सहयोग, कार्य सम्पादन व्यावस्थापन, प्रशिक्षण र अनुशासन पर्दछ ।
· नियुक्ति अधिकारीहरू जो PPUK भित्रका कुनै अन्य स्थानहरूमा सरूवा भएको राजीनामा दिएको वा अनुशासन सम्बन्धी कुनै कारबाहीमा गईरहेको भए सो उनीहरूको रिक्त गरेको कार्य स्थानहरूको सम्बन्धित प्रबन्धक र विभागीय प्रमुखको आदेशविना उनीहरू कुनै पनि प्रशासनिक निर्णहरू लिन पाइने छैन ।

२.२.७ नियुक्ति पत्र
प्रत्येक नयाँं व्यक्तिलाई एउटा नियुक्ति पत्र दिइने छ । जसमा तलका कुराहरू समावेश गरिएको हुनेछन ।
· भर्ना मिति
· पद र कामको शिर्षक
· पारिश्रमिक
· रोजगारीको वर्ग
· काम गर्ने स्थान
· सम्बन्धित व्यावस्थापक र व्यावस्थापन
· परिक्षण काल
· चाहिने आवश्यक कुराहरू
· सुविधा फाइदाहरू
· कुनै विशेष व्यावस्थाहरू, सम्झौता गरिएको भए
· संस्थाको ज्च् नीति र अन्य नीतिहरूको आफैले परिचित हुनुपर्नेछ ।

नियुक्ति पत्रको प्रमाणिकरण (Validation of Application Letter)
नियुक्ति पत्र प्रमाणिक हुनको लागि यसको साथमा एउटा कामको विवरण रहेको हुनु पर्दछ र दिने अधिकारी र पत्र बुझ्नेद्धारा स्वीकृत गरेको हुनुपर्नेछ । यो हरेक पत्रको एक प्रति मानव संशाधनहरू विभाग र प्रशासन तथा अर्थ विभाग र अन्य कुनै उपयुक्त विभागहरूमा पठाउने छ ।

खेद पत्र (Regret Letter)
अन्तरवार्तामा बोलाइएका असफल उम्मेदवारहरूलाई अन्तरवार्ता पूरा भएको एक हप्ताभित्र एउटा खेद पत्र पठाइनु पर्दछ ।

कामको विवरण (Job Discription)
नियुक्ति पत्रको कार्य समापन हुनु अगावै HRDC को राय सल्लाहमा सम्बन्धित बरिष्ठ व्यावस्थापकले एउटा कामको विबरण तयार गर्नु पर्ने छ । त्यस कामको विवरणले पद, श्रेणी र प्रतिवेदन सम्बन्धहरू साथै व्यक्ति स्पष्टिकरणहरू उल्लेख गर्नेछ । सबै कामको विवरणहरूले उनीहरूको कार्य र भूमिकाको एक अभिन्न अंगको रूपमा प्रतिविम्बत गर्नेछ ।

२.२.८ कर्मचारी घोषणाहरू (Personnel announcement)
कर्मचारी घोषणाहरू कुनै नयाँं कर्मचारीको नियुक्तिहरू, प्रस्थानहरू, उत्तरदायित्व र श्रेणीमा भएको ठाडो तथा तेस्रो परिवर्तनहरू बारे सूचना दिन तयार पारिनेछ । यस्तो सूचनाहरूमा सो व्यक्तिहरूको छोटो परिचय र तिनिहरूको पहिेलेका पृष्ठभूमिका साथै त्यो दिन गइरहेको स्थान र भर्ना मिति समावेश भएको हुनु पर्नेछ ।

कर्मचारी नियुक्ति (Staff appointment)
यी घोषणाहरू गर्ने दायित्व ज्च् विभागको हुनेछ ः
· केन्द्रीय कार्यालयमा गरिएको नयाँं नियुक्तिहरू ।
· वरिष्ठ तहको नियुक्ति ।
· PPUK भित्र भएको कुनै सरूवा
· PPUK भित्र सदस्य सदस्यहरूमा वा वाह्य रूपले भएको काम सरूवा ।

वरिष्ठ व्यावस्थापक र अधिकृतहरूको नियुक्तिहरू, स्तरमा परिवर्तन वा क्षेत्र, जिल्लाहरूमा र सदस्य सदस्यहरूमा भएको प्रस्थानहरू सम्बन्धमा सूचना पठाउन HRDC उत्तरदायी हुनेछ ।

क्षेत्र र जिल्लाको कर्मचारी परिवर्तनहरू
क्षेत्र र जिल्लाको नयाँं नियुक्ति र अन्य कर्मचारीहरू सम्बन्धी परिवर्तनहरूको लागि EDरHRDC लाई सूचना दिन ब्ज्इ उत्तरदायी हुनेछ । यसको कर्मचारी डेटावेस (म्बतबदबकभ) भित्र राख्न HRDC उत्तरदायी हुनेछ । नियुक्तिको सूचना साथै उक्त आगन्तुक व्यक्तिको संक्षिप्त परिचय केन्द्रीय कार्यालय, जिल्ला, क्षेत्रहरूमा कर्मचारीले काम थालेको कम्तिमा २ दिन भित्र वा सो आगन्तुक कर्मचारीको भर्ना मिति भन्दा अगावै पठाउन AFO उक्तदायी हुनेछ ।

२.२.९ परिक्षण काल (Probation Period)

नयाँ कर्मचारी

परिक्षण काल
नियमित र अनुबन्धन स्तरका सबै नयाँं कर्मचारीलाईं लागू हुने गरि काममा लगाइएको मिति देखि ३ महिनाको हुनेछ । यो परिक्षण काल वढीमा अप ३ महिनाको लागि बढाउन सकिने छ ।

आन्तरिक उम्मेदवारहरू
आन्तरिक उम्मेदवारहरूलाई विकासस्थानहरू शिर्षकको नियुक्तिको वर्गमा परेका बाहेकलाई नयाँंस्थानमा लिंदा परिक्षणकाल हुनेछैन ।

कार्य सम्पादन जाँच
परिक्षणकालको अन्तमा सरोकारवाला सम्बन्धित व्यावस्थापकले कार्य सम्पादकन जाँच लिनेछ । सो जाँचको एक प्रति जानकारीको लागि र वा अरू प्रक्रियाको लागि HRDC लाई दिइने छ ।

क्षेत्रहरूमा AFO द्धारा प्रकृया पूरा गरिन्छ ।

परिक्षण कालका फाइदा र सुविधाहरू

प्रिक्षण कालका लागि कर्मचारीले नपाउने
· सञ्चय कोष ।
· स्वास्थ्य उपचार विमा ।
· भत्ता र अन्य फाइदा ।
· तथापि, खास आयोजना वा आयोजनाको त्यत् को अवस्थामा माथिका सुविधाहरू कर्मचारीले पाउने छन् । उनीहरूले जम्मा ७ दिन सम्मको बिदा प्रयोग गर्न अधिकार पाउने छन् । यदि बिदा उपलब्ध भएमा परिक्षण कालको अन्तमा यसलाई बिदा सन्तुलनसँंग समायोजन गरिनेछ ।
· कायम मुकायम (का.मु) उत्तरदायित्वहरू ।
· सम्बन्धित ब्यवस्थापकबाट मात्र अस्थाई रूपमा स्थान छाड्न गइरहेको व्यक्तित्वको सिफारिसमा कुनै व्यक्ति माथिल्लो स्थानमा कार्य गर्नको लागि नियुक्ति हुन सक्नेछ । यो का.मु. नियुक्तिको लागि निम्न आधारहरू हुनेछन् ।
· व्यक्तिको त्यस काममा कार्य सम्पादन गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा ।
· वरिष्ठताको आधारमा ।
· प्रत्येक स्थानको लागि प्रत्येक समय का.मु. नियुक्ति गर्न जरूरी हुने छैन । खास गरि यदि त्यो अवधि ज्यादै छोटो छ वा यदि उपयुक्त अर्को सम्बन्धित व्यावस्थापन छैन भने का.मु. नियुक्ति सम्बन्धित व्यावस्थापकद्धारा औपचारिक रूपमा लिखित तयार गरिनु पर्दछ । अध्यक्ष, ED, HRDC र FDC लाई त्यसको एक प्रति दिइनु पर्दछ । त्यसै गरि केन्द्रीय कार्यालयमा ED को अनुपस्थितिमा एक जना केन्द्रीय कार्यालय अन्र्तगतको वरिष्ठ कर्मचारीलाई ED को कार्य संचालन गर्न प्रस्ताव गर्न सकिनेछ । सो प्रस्तावको सूचना सदस्य संस्थाहरू, क्षेत्र र जिल्ला कार्यालयहरूमा पठाइनु पर्दछ ।

२.२.१० सरूवा (Transfer)
तत्कालका लागिे संस्थाको आवश्यकता अनुसार कर्मचारी उनीहरूको भर्नाभएको स्थानदेखि एक भौंगोलिक स्थानदेखी अर्कोमा वा संस्थाको एक भागदेखि अर्कोमा सरूवा गरिन सकिनेछ । सरूवा गर्दा हुने फाइदामा कुनै परिवर्तन गर्न सकिने छ वा नगर्न पनि सकिन्छ । तर आधारभुत तलब भने घटाईने छैन ।

प्रकृया (Process)
PPUK मा कर्मचारीको सरूवाको लागि सिफारिस HRDC मार्फत आउनुपर्नेछ । सिफारिसपुर्व तलब श्रेणी वा कुनै भए स्तरको परिवर्तनहरू स्वीकृत गर्न सल्लाह लिन आवश्यक हुनेछ । छुटकारा दिने वरिष्ठ व्यावस्थापकले AFDC र AFO को सफाइ प्रमाणपत्रका साथ एउटा छुटकारापत्र प्रेशित गर्नेछ । नयाँ भौगोलिक स्थान रोगर वर्ग, कामको शिर्षक, भर्ना मिति नयाँ सम्बन्ध व्यवस्थापन, श्रेणीहरू र तलब तोकिएको सरूवापत्र HRDC ले प्रेशित गर्नेछ ।

२.२.११ काज सरूवा (Secondment)
काज सरूवा कर्मचारी सदस्यहरूको कुनै स्थानमा घरबाट हुने पदस्थापन हो । PPUK भित्रको एक विभाग÷क्षेत्रबाट अर्कोमा PPUK बाट साझेदार संस्थाहरूमा र क्षेत्र जिल्लामा PPUK बाट अन्य संस्थाहरू÷सहयोगीहरूमा काज सरूवा प्रमुखरूपले कर्मचारी र संस्थालाई सिक्ने प्रयोजनको लागि वा कुनै विशेष दक्षताको लागि आवश्यकता पुर्तिको प्रयोजनको लागि हो । काज सरूवा विष्शेष रूपले परिभाषित काम र भूमिकाहरूको लागि र एउटा निश्चित समयावधिको लागि हो ।

प््राकृया (Process)
· कुनै कर्मचारीको काज (पठाउने वा लिने) कार्य गर्न बरिष्ठ व्यवस्थापकले उनीहरूको अनुरोधलाई स्पष्ट न्यायोचितहरूबाट समर्थित प्रयोजन र आवश्यकताको विवरण सहित HRDC मा पठाउनु पर्नेछ ।
· PPUK भित्रबाट वा बाहिरको संस्थाबाट उचित उम्मेदवार पहिचानको लागि प्रकृया शुरू गर्ने र आवश्यकता पत्ता लगाउने दायित्व HRDC को हुनेछ ।
· कुनै पनि काज सरूवाको समयावधी कुनै एक पटकको समयको लागि ६ देखि १२ महिना बिचको हुनेछ ।
· PPUK भित्रको आन्तरिक काज सरूवाको लागि प्रकृया र अधिकारको तह आन्तरिक सरूवाको अवस्था सरह हुनेछन् ।
· PPUK मा र बाहिरी संस्थाबाट हुने कुनै पनि काज सरूवा अध्यक्षको अनुमतीमा ९ काज सरूवाको पत्र सहित ० साथ भ्।म् द्धारा स्वीकृत र औपचारिक गरिनु पर्दछ ।
· काज सरूवाको औपचारिक पत्र अनुबन्धित रोजगार वालाको नियुक्ति पत्र जस्तै हुने छ र दक्षता आदान प्रदान, समय, ढाँचा र मुल्य लागत वा व्यावस्थापनको आदान प्रदानहरू खुलाउनेछ ।
· PPUK भित्रको काज सरूवाको औपचारिक पत्र एवं कर्मचारीको लागि HRDC द्धारा प्रेषित गरिने छ ।
· PPUK भित्रको काज सरूवाको लागत सो काज दिने ९क्ष्लष्तष्बतष्लन० विभाग÷जिल्ला÷क्षेत्रले बेहोर्ने छ ।
· यद्यपि PPUK मा वा यसबाट हुने काज सरूवाको लागि सो उपलब्ध गराउने संस्था ९ ज्यकत यचनबलष्शबतष्यल० द्धारा पूरा वा अंश लागत बेहोर्न सक्ने छ ।
· काज सरूवाको अवधि समाप्ति पछि सो कर्मचारी PPUK मा पहिलाकै वा सरहको स्थानमा फिर्ता हुन सक्ने छ ।

३. काम गर्ने समय र विदा (Working hour and leave)
३.१ कर्मचारीहरूको काम÷व्यावहार र आचरण ९म्गतष्भक या कतबाा र अयलमगअत बलम अयmउयचतmभलत०
PPUK को प्रत्येक कर्मचारीको कामको विवरण भित्र पर्ने कार्यहरू पूरा गर्नु प्राथामिक कर्तव्य हो ।

३.१.१ कार्यालयको काम गर्ने समय (Official working hours)
सबै कर्मचारीहरूले सातामा ४२ घण्टा काम गर्नु पर्ने छ । तर पनि काम गर्ने समय प्रत्येक कर्मचारीको उसको कामको प्रकृति र उत्तरदायित्वमा भर पर्ने छ । कर्मचारीहरूले उनीहरूको उत्तरदायित्व पुरा गर्नको लागि यदि आवश्यक परेमा यस समय भन्दा बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । शनिबार केन्द्रीय कार्यालयहरू र जिल्ला ÷क्षेत्रिय ÷ क्षेत्रिय कार्यालयहरूको लागि सातामा पाउने बिदाको रूपमा मान्यता दिईएको छ । कार्यालयको काम गर्ने समय वर्ष भरि १०.०० देखि ५.०० ९दुवै जाडो र गर्मी याम० को हुनेछ ।

खुकुलो समय
बच्चा ९तीन वर्ष भन्दा कम उमेरको० भएको महिला कर्मचारीले समय विचारको सुविधा पाउनेछ, जुन आवश्यकता अनुसार एक घण्टा सम्मको हुन सक्ने छ । बच्चाहरूलाई दुध खुवाउने कामदार आमाहरूलाई यदि उनीहरू वाल स्याहारको लागि वालगृहको नजिक छन भने वा नजिकै बस्दछन भने विहान एक घण्टाको र दिउसो एक घण्टाको छुट्टी लिन पाउने छन् । PPUK ले मान्यता दिएको छ कि बालकलाई जन्मेदेखि एक वर्षको उमेरसम्म आमाको दुध खुवाउनु महत्वपुर्ण आवश्यकता हो ।

३.१.२ दैनिक हाजिरी र ठिक समयमा काम गर्ने (Attendence and Puncttality)
सबै काम गर्ने दिनहरूमा कामको विवरण दिने र समयमा काम गर्ने सबै कर्मचारीहरूको कर्तव्य हो । यदि कुनै टार्न नसकिने परिस्थितिले गर्दा उनीहरू उपस्थिती हुन नसकेमा वा ढिला भएमा जति सक्दो चाँंडो उनीहरूको व्यवस्थापकलाई सुचना दिनुपर्दछ । काममा भएको सबै अनुपस्थितीहरूको लागि कर्मचारीले उचित स्पष्टीकरण दिनु पर्नेछ र सम्बन्धित व्यावस्थापकको स्वीकृती चाहिन्छ । अनुपस्थित हुने कार्य र ढिलो आउने बानी PPUK को अनुशासन सम्बन्धी निति अन्तरगत कार्यबाहीको लागि योग्य हुने छ ।

३.१.३ राष्ट्रिय बिदाहरू (Matianal Holydays)
PPUK ले ७ दिन सम्मको बिदाहरू दिनेछ । PPUK र अन्य प्रतिनिधी संस्थाबाट निकालिएको राष्ट्रिय बिदाको रूचीबाट छनौट गरिएको शनिबारको दिन परेको राष्ट्रिय बिदाको लागि सट्टाको लागि अर्को दिन क्षतिपुर्ती दिईने छैन ।

३.१.४ बिदा (Leave)
PPUK विश्वास गर्दछ की कर्मचारीहरूको पुनः शसक्त गर्नु र विभिन्न सामाजिक दायित्व र आवश्यकताहरू पुरा गर्नु उनीहरूलाई आराम मनोरञ्जनको लागि समय उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

प्रकृयाहरू (Process)
तलबी अध्ययन तथा भ्रमण विदा, अध्ययन विदा र दीर्घरोगको लागि बिदा बाहेक सबै बिदाहरू सम्बन्धित व्यवस्थापकहरूले स्वीकृत गर्नेछ । वार्षिक बिदा बाहेक अन्य बचेका बिदाहरू अर्को वर्षमा सार्न सकिने छैन ।

परिक्षण कालको बिदा (Leave during prebation period)
तीन महिनाको परिक्षण काल अवधीमा कर्मचारीको लागि छुट्याईएको बिदा बाहेक त्यस वर्षको लागि ७ दिन सम्मको बिदा उपलब्ध गराईने छ । कुनै बढी लिईएको बिदा र त्यो ७ दिन भन्दा बढी भएकोलाई बेतलबी बिदाको रूपमा लिईने छ र महिनाको अन्त्यमा तलबबाट घटाईने छ । परिक्षण कालको अन्त्यमा निश्चित भएपछि पाउने पुरा बिदाहरू भर्ना भएको मितिदेखि नै गणना हुनेछ ।

अवस्थायी अनुबन्धनका कर्मचारीलाई बिदा (Leave for staff on temporary constaint )
छोटो अवधिको अनुवन्धनमा काममा लगाईएका कर्मचारीहरू यो निर्देशिका (manual) को बिदाको व्यावस्थाहरूको लागि ग्राह्रय हुने छैन । काममा लगाएको समयमा यदि कुनैभए बिदाको व्यवस्था खुलाएर विषेश त्भचmक या Terms of reference (TOR) तयार गर्नसकिनेछ ।

३.१.४.१ वर्षिक बिदा (Annual Leave)
केन्द्र÷जिल्ला÷क्षेत्रहरूमा अवस्थित सबै कर्मचारीले काम गर्ने दिनको १२ दिन वार्षिक बिदाको रूपमा पाउनेछन् । कर्मचारी जो ३ दिन भन्दा बढीको वार्षिक बिदा लिन चाहन्छ भने उनीहरूले कम्तिमा १ साता अगाडि सम्बन्धित व्यवस्थापकलाई लिखित अनुरोध ९ बिदा निवेदन ० स्वीकृतीको लागि पेश गर्नु पर्ने छ ।

३.१.४.२ विरामी बिदा (Sick leave)
सबै कर्मचारीले एक वर्षमा १२ दिनको विरामी बिदा पाउनेछ । कुनै कर्मचारी विरामी परेमा काममा हाजिर हुन नसक्दा उनीहरूले अनुपस्थित भएको पहिलो दिनमा सम्बन्धित व्यवस्थापकलाई सुचित गर्नु पर्नेँ छ । ५ दिन वा त्यो भन्दा बढी विरामी परेको कर्मचचारीले एउटा चिठी वा स्वास्थ्य चिकित्सकको प्रमाण पत्र पेश गर्नु पर्ने छ । सो चिठीमा राखेको निबेदन सो कामदार काममा फर्कन सक्ने अनुमातिन समय उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ । कुनै पनि विरामीले बिदा ५ दिन भन्दा वढी लिएको छ र चिकित्सकको चिठीबाट उल्लेख गरिएको छैन भने त्यसलाई वेतलवी बिदाको रूपमा लिइने छ । बिदाको निवेदन फारम कार्यालयमा तुरून्त फर्काएर पेश गर्नु पर्नेछ । विरामी बिदा खर्ची सकेको अवस्थामा कर्मचारीले पाउने वार्षिक बिदाबाट घटाउने गरि बिदाको लगि निवेदन गर्न सक्नेछ ।

३.१.४.३ दिर्घकालिन विरामी बिदा (Long Term on Protracted Illness leave)
नियमित र दिर्घकालिनको अनुबन्धनले कर्मचारी सदस्यले अस्थायी रूपले उनीहरूको कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएमा १५ दिन सम्मको तलवी बिदा पाउनेछन् । यो सुविधा उपलब्ध गर्नको लागि एउटा चिकित्सकको प्रमाणपत्र अवस्थाको वारेमा देखाएर सिफारिस HRDC मा पेश गर्नु पर्ने छ । यो नीति सबै कर्मचारीलाई लागू हुनेछ, चाहे जुनसुकै पद वा स्तरको होस् । ED ले लामो बिदा स्वीकृत गर्नेछन् ।

३.१.४.४ सुत्केरी विदा (Maternity Leave)
महिला कर्र्मचारीले सुत्केरी विदा अधिकतम ६० दिन सम्मको दिनगन्ती (ऋबभिलमभच) को पूरा तलव सहित पाउने छन् । राय सल्लाह लिइएको स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाहमा छुट्याइएको १० दिन नबढाई त्यो विदा जन्म भन्दा अगाडि वा पछाडि उपलब्ध गराइन सकिने छ । यदि उनले ६० दिन भन्दा वदी बिदा लिन चाहन्छिन् भने उनलाई वार्षिक वेतलवी बिदा उपलब्ध गराउन सकिने छ । वेतलवी बिदाको सहित सम्पूर्ण बिदा अवधिको स्वस्थ्य खर्चहरू बेहोरिने छ । स्वीकृतको लागि सम्बन्धित व्यावस्थापक समक्ष लिखित रूपमा बिदाको निवेदन पेश गर्नु पर्ने छ । कर्मचारीले औपचारिक रूपले HRDCरAFDCरAFO लाई जन्मको सूचना दिनुपर्दछ र कुनै सुविधाहरू जस्तै भत्ताको लागि बच्चाको जन्म प्रमाणपत्रको एक प्रति कर्मचारीको रेकर्ड दुरूस्त गरिराख्नको लागि दिनु पर्दछ ।

३.१.४.५ आकस्मिक बिदा (Emergency Leave)
सबै कर्मचारीले प्रत्येक वर्षको ५ दिन आकस्मिक बिदा पाउनेछन् । यो बिदा सम्बन्धित व्यावस्थापकले वा HRDC ले तलका आधारहरूमा स्वीकृत गर्ने छन् ।

· सदस्यको अति नजिकको नातेदारहरू विरामी परेमा ।
· स्पष्ट र अन्य प्रामाणिक मुल्याङ्कन भएको अन्य कारणहरू ।
· हडताल र बन्दको आकस्मिक समय अवधिमा ३ दिन सम्मको लिन सकिने छ ।

३.१.४.६ सोक बिदा (Mourning Leave)
कर्मचारीको श्रीमान, श्रीमती, बच्चा, दाजुभाई, दिदीबहिनी, बाआमा वा अन्य नजिकको नातेदारको मृत्यु भएमा, उनीहरूले मृत्यु भएको मितिदेखि अधिकतम ७ दिन सम्मको सोक बिदा पाउनेछन् । बढी लिएको बिदा वार्षिक बिदाबाट घटाइने छ । सोक बिदाको लागि सम्वन्धित व्यावस्थापक वा उनीहरूको उपस्थितिमा HRDC बाट मौखिक रूपले गरिएको अनुरोध स्वीकृत हुन सक्नेछ । तर काममा फर्किए पछि सम्वन्धित व्यावस्थापकलाई लिखित बिदाको निेवेदन पेश गनुृ पर्ने छ ।

३.१.४.७ वेतलवी विदब (Leave without pay)
कर्मचारी व्यावस्थापकहरूले तलका अवस्थाहरूमा वेतलवी बिदा लिन सक्नेछन ।

· माथि उल्लेखित प्रकारका बिदाको क्षतिपूर्तिका लागि वार्षिक बिदाको सन्तुलन पर्याप्त नभएको स्थामा ।
· व्यावसायिक फाइदाहरू जस्तो अध्ययन, तालिम आदिको लागि आफैद्धारा लिएको अग्रसरताको कार्य वाहिरको अवस्थामा ।

बिदाको अधिकतम लम्वाई ३ महिनाको हुनेछ । १५ दिन वा त्यो भन्दा बढीको बिदाको लागि कम्तिमा ३ महिना अगाडिको सूचना आवश्यक पर्दछ । वेललवी बिदाको सूचनाको ज्च् विभागले केन्द्रीय कार्यालयको अर्थ विभागलाई दिनु पर्नेछ ।

३.१.४.८ सट्टा बिदा
कर्मचारी जसले उनीहरूको कार्य तालिकाको कारणले गर्दा PPUK को बिदाको पूरा दिन काम गर्न बाध्य भएका छन् भने उनीहरूले सम्बन्धित व्यावस्थापकलाई एक दिने सट्टाको लागि बिदा पाउन औपचारिक लिखित अनुरोध गर्न सक्नेछन् । यस्तो सट्टा ३० दिनभित्र उपलब्ध गराईसक्नु पर्ने छ ।

बिदाको रेकर्डहरू (Leave Recods)
बिदाको रेकर्ड जिल्ला र क्षेत्रीय स्तरमा AFO द्धारा तयार राखिन्छ र केन्द्रीय कार्यालयमा HRDC ले ।

४. अभिमुखीकरण (Orientation/Intoduction)
४.१ नीति, ढाँचाबद्ध र आवधिक तरिका मार्फत नयाँं कर्मचारीलाई पुन अभिमुखीकरण गरिने प्रक्रयाृलाई PPUK ले महत्व प्रदान गर्नेछ ।

सिद्धानतहरू (Principles)
PPUK विश्वास गर्दछ कर्मचारी (नयाँ तथा भइरहेको) मा एउटा बलियो सांगठनिक संस्कारको निर्माण गर्नको लागि उनीहरूमा यसको कार्य दिशा र योजना र मुल्यमान्यताहरूको बारे जानकारी गराउनु अत्यन्त आवश्यक छ । संस्थाभित्र क्ष्लतचयमगअतष्यल र अभिमुखीकरण लिन सबै कर्मचारीहरूको अधिकार हो । प्रभावकारी र पुनः अभिमुखीकरण कर्मचारीको उत्प्रेरणाको लागि र सांगठनिक उद्देश्य पूरा गर्न अत्यावश्यक छ ।

४.२ प्रक्रृयाहरू (Process)
कर्मचारीलाई दिइने अभिमुखीकरणले PPUK को दृष्टिकोण, योजना, मुल्यमान्यताहरू, यसको दर्शन, व्यवहार गर्ने तरिका र कहाँ कसरी यसले काम गर्दछ भन्नेमा जोड दिनुका साथै जवाफदेहिता प्रणालीलाई समेट्नेछ । यस्तो प्रकृयाले कर्मचारीलाई निम्न कुराहरुमा परिवर्तन गर्न मद्धत गर्दछ ।

· रिक्र्रुट (Recruit) देखि नियुक्तमा,
· एउटा कामदेखि अर्को काममा,
· एउटा काम गर्ने शैलीदेखि अर्को,
· एउटा काम गर्ने वातावरण देखि अर्कोमा,
· जुन सकरात्मक हुनेछ ।

४.३ उत्तरदायित्व (Responsibilities)
क्ष्लतचयमगअतष्यल को प्रक्रृया अनुसार नयाँं कर्मचारीलाई एक महिना भित्र दिइसक्नु पर्ने क्ष्लतचयमगअतष्यल र अभिमुखीकरणको व्यवस्थापन र कार्यन्वयनको उत्तरदायित्व HRDC विभागको सहयोगमा नियुक्ति अख्तियार व्याक्तिसँंग हुनेछ ।

४.४ कर्मचारीको लागि अभिमुखीकरण
नयाँं कर्मचारीको लागि अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्न जरुरी छ र त्यसै गरि भएका कर्मचारीलाई संस्थाको दृष्टिाकोण, योजना, मुल्यमान्यताहरू र कामको बारेमा आवधिक रूपको पुन अभिमुखीकरण उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यसको अभिमुखीकरण सामूहिक रूपले मानिसको खास समूहहरूलाई संस्थाको सम्पूर्णलाई आयोजना गरिन्छ ।

४.५ कार्यक्रम मुल्याङ्कन (Programme review )
PPUK ले वर्षको चौमासिकभित्र कार्यक्रम पुनः मुल्याङ्कन कार्यशालामा आयोजना गर्नेछन् । PPUK बोर्ड निर्देशक, सदस्यहरू र कर्मचारीहरूले पुनः मुल्याङ्कन कार्यशालामा भाग लिने छन् । त्यसैगरि विभाग, जिल्ला र क्षेत्रले पनि पुनः मुल्याङ्कन कार्यशालामा आयोजना गर्न सक्नेछन् र उनीहरूको कार्यक्षेत्र माथि पुन केन्द्रीत हुनेछन । अन्य कार्यशाला जस्तै मासिक व्यावस्थापन र कार्यक्रम भेलाहरू नियमित रूपले गरिने छन् ।

५. पारिश्रमिक र सुविधा (Remuration and benefit)
५.१ पारिश्रमिक
सबभन्दा बढी क्षमतावान कर्मचारीलाई आकर्षित गर्न PPUK ले अन्य समान संस्थाहरूको जस्तै राम्रो पारिश्रमिक प्याकेजको व्यवस्था गर्न कोशिस गर्नेछ । पारिश्रमिक स्वच्छ, शोषणरहित र भेदभावरहित हुनेछ । तलव ढाँचा तुलनात्मक जिम्मेवारीको स्तरमा आधारित हुनेछ । विभिन्न शैक्षिक योग्यताहरू र अनुभवलाई ध्यानमा राखी लचकता अपनाइने छ । यो पारिश्रमिक प्रणाली तलका वाहेक सबै नियमित र अनुवन्धित कर्मचारीलाई लागू हुने छ ।
· कर्मचारी जो स्थानीय, जिल्ला, क्षेत्रिय र राष्ट्रिय रुपमा कार्यरत छन र पालना गर्नु पर्ने शर्तनामा (त्भचmक बलम ऋयलमष्तष्यलक) अनुसार काममा लागेका छन् ।
· छोटो अवधिको कर्मचारी
· परामर्शदाताहरू
· कहिलेकाँही लगाइने कामदारहरू

५.५.१ उत्तरदायित्व र ढाँचाहरू
· कार्यमारी निर्देशक ः वरिष्ठ स्थान
· कार्यालय व्यावस्थापक ः वरिष्ठ स्तरको
· अधिकार वकालति अधिकृत ः वरिष्ठ स्तरको
· जिल्ला र क्षेित्रय संयोजकहरु ः वरिष्ठ स्तरको
· प्रशासन र अर्थ विभाग प्रमुख ः मध्यस्तरको
· कार्यक्रम कर्मचारी ः मध्यमस्तरको
· सहयोगी (ज्भउिभच) ः तल्लो स्तरको

५.१.२ भुक्तान मिति (Date of payment)
तत्कालको तलवमान अनुसार नेपाली रूपँैयामा महिनावारी भुत्तानी गरिनेछ । कर्मचारीलाई भुक्तानी नेपाली पात्रोको अन्तिम काम गर्ने सातामा प्रत्येक महिना दिइने छ । कुनै खास आयोजनाको अवस्थामा भने सो आयोजनाको त्यच् अनुसार गरिने छ ।

५.१.३ तलव पुनर्विचार
जीवन जीउने मुल्यमा भएको परिवर्तनहरू, , बजार वा अवमुल्यन र अन्य वाह्य तत्वहरूको कारणले गर्दा PPUK ले सबै तुलनात्मक ल्न्इ हरूको स्थानीय तलव बजारलाई ध्यानमा राखी २ वर्ष पछि तलबमा पुर्नविचार गर्नेछ । ब्च्म्ऋ ले तलब पुर्नविचारको अग्रसरता लिनेछ र HRDC ले कार्य गर्नेछ । तलव पुर्नविचारको लागि PPUK बोर्डको स्वीकृत अनिवार्य हुन्छ । तलव ता लिनेछ र HRDC ले कार्य गर्नेछ । तलव पुर्नविचारको लागि PPUK बोर्डको स्वीकृत अनिवार्य हुन्छ । तलव पुनर्विचारले तलवमा वृद्धि सुनिश्चित गर्दछ भन्ने जरूरी हुने छैन ।

५.१.४ जीविकाको मुल्य भत्ता
ऋइीब् जम्मा आधारभूत तलवको अनुपातमा प्रत्येक कर्मचारीलाई जीविकाको मुल्य भत्ता (ऋयकत या ष्खिष्लन ब्िियधबलअभ) हो । उपभोक्ता मुल्य सूचीमा भएको परिवर्तन वा गत महिनाको मुल्य वृद्धिको दरमा आधारित भएर जम्मा आधारभूत तलवको प्रतिशतको रूपमा जीवन यापनको मुल्य भत्ता बढ्ने गरि समायोजन गरिनेछ । जा परिवर्तन नगरिन पनि सक्छ । तर घटाइने भने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रत्ेयक वर्षको असार मसान्तमा प््राकाशित हुने राष्टिय मुल्य सूची वा अन्य भर पर्दो स्वतन्त्र सर्वेक्षण नतिजालाई हेरेर मुल्य बृद्धिदर अनुमान गरिनेछ । यद्यपी ऋइीब् को प्रावधान र PPUK को क्षमतमा र साधनस्रोतहरूको उपलब्धतामा निर्भर रहने छ । ऋइीब् को हिसाव र भुक्तान निम्नानुसार हुनेछ । यो कर्मचारीको मासिक जम्मा आधारभूत तलवमा हिसाव हुनेछ । ऋइीब् को रासी तलवमा जोडिनेछ । नयाँ ऋइीब् को जम्मा आधारभुत तलवमा संचयकोष र दीर्घ सेवा, उपदान, स्वास्थ्य कोष, योगदान आदिमा हिसाव हुनेछ ।

५.१.५ आय कर (Income Tax)
आयकर भुक्तानहरू कर्मचारी सदस्यहरू र परामर्श दाताहरूद्धारा व्योहोरिने छ र PPUK ले नेपालमा प्रचलित कानुन अनुसार तलव भुक्तानको समयमा श्रोतबाट घटाउने कार्य गरिने छ ।

५.१.६ पेश्की तलव (Salary advances)
PPUK ले विशेष परस्थितिहरूमा यसको कर्मचारीलाई तलवको आधारमा पेश्की दिन सक्नेछ । पेश्की तलव ती कर्मचारीलाई दिइनेछ । जो महिनाको अन्तिम दिनसम्म बिदामा बसेको हुनेछ ।

५.१.७ ऋणहरू (Loans)
कर्मचारीले उनीहरूको संचयकोष लेखाबाट उल्लेखित नियमहरू र नियमावली अनुसार क्रण लिन सक्ने छन् । जुन FDC वा HRDC बाट अख्तियारी हुनेछन ।

५.२ सुविधाको प्याकेजहरू
५.२.१ भत्ता (Allowance)
करारका वाहेक सबै नियमित कर्मचारीहरूलाई भत्ता लागू हुनेछ । दीर्घकालीन स्तरको लागि पछि निर्णय गरिनेछ ।

५.२.१.१ बालबालिका शैक्षिक भत्ता पछि निर्णय गरिनेछ ।
५.२.१.२ करार भत्ता (Contract Allowance)
यो भत्ता दिर्घकालिन स्तरको करार कर्मचारीलाई उनीहरूको संचयकोष र नियमित रोजगारीको पंहुचको अभाव भएकोले क्षेतिपूर्ति वापत दिइन्छ । यो वर्गको कर्मचारीले अधिकतम उनीहरूको आधारभूत तलवको १०५ सम्म भत्ता पाउनेछ । ( हाल व्यावहारमा नभएको )

५.२.१.३ यात्रा भत्ता (Travel Expensee)
कार्यालय सम्वन्धि यात्रा (Official Travel) देशको PPUK ओयोजनाहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्बवन्धि कामहरूको लागि र PPUK कर्मचारी आफ्नो कामको स्थान भन्दा अन्य स्थानमा जाँंदा कर्मचारीहरूको आधारका खर्च फिर्ता गरिदिने छ ।

नोट ः बच्चा र बच्चा हुने महिला सहित यात्रा गरिरहेको, महिला कर्मचारी मितव्ययी सरकारी यातायातको साधन प्रयोग गरेर बच्चा हेर्ने महिलाको लागि यात्रा भत्ता बढी गर्न सक्ने छ । (व्यावहारमा नभएको )

हवाई यात्रा राष्ट्रिय (Air travel national) यातायातको साधनको रूपमा PPUK ले हवाई यात्राको लागि न्यूनतम प्रयोगको सिफारिस गर्दछ । उनीहरूले कर्मचारीको हवाई यात्राको निर्णयको लागि तलका क्राइटेरिया प्रयोग गर्न सकिने छ ।

· आकस्मिक र अत्यावश्यक
· बढी पंहुच योग्य छ
· जम्मा खर्च ( दैनिक भत्ता, बसेको भत्ता, प्रतिदिनको कर्मचारी ज्याला र यातायात खर्चहरू

दैनिक भत्ता (Perdiem)
अख्तियारी भएको कार्यालय कामको लागि यात्रा, कार्यालय सम्बन्धि यात्रामुखी अवधिको कामको स्थानबाट बाहिर बसेको प्रत्येक रातको आधारका प्रत्येक कर्मचारीको दैनिक भत्ता बोर्डिङ खर्चहरू दिइनेछ । राष्ट्रिय यात्राबाट आगमन भएको मितिमा कर्मचारीले ५०५ दैनिक भत्ता दाबी गर्न सक्नेछ । कार्यालयको कामको लागि यात्रामा जानका लागि रहेको कर्मचारीले सम्बन्धित व्यावस्थापक समक्ष अग्रिम खर्चको लागि पैसाको दाबी पेश गर्न सक्नेछ । खर्च दाबीको लागि यात्राको ठाउँंदेखि फिर्ता भएको १५ दिनभित्र पेश गरिसक्नु पर्नेछ ।

अन्र्तराष्टिय यात्रा (International travel) यो व्यबहारमा छैन ।

५.२.१.४ सामाग्री (Equipment)
PPUK ले आवश्यकता र स्रोतको पर्याप्तता अनुसार कर्मचारीहरूलाई केहि आवश्यकीय सामाग्रीहरू व्यावस्था गर्नेछ । कर्मचारी जो वारम्बार कामको लागि बाहिर क्षेत्रका लागि जानु पर्ने हुन्छ । उनीहरूले सहयोग सामाग्रीहरू पाउनेछन । सो सामान उनीहरू फिर्ता भएपछि फिर्ता गरिनु पर्नेछ । वाह्य काम गर्ने ठाउँंमा अनौपचारिक रूपले यात्रा गर्नेहरूको लागि क्षेत्रमा प्रयोग हुने सामाग्री ( Field Equipment ) क्षेत्र यात्रा अवधिभर प्रयोगका लागि Field Equipment AFO द्धारा उपलब्ध गराइने छ ।

५.२.१.५ कार्य क्षेत्र गएको भत्ता (Field allowance)
यो भत्ता PPUK ले कार्यन्वयन गरेको जिल्लाहरूको ँष्भमि कतबाा लाई उपलब्ध हुनेछ । यो भत्ता भनेको यातायातका पर्न गएको बढी खर्च खाद्यान्न न्यून भएको ठाउँंको लागि खाद्यान्नमा पर्न जाने बढी खर्च र दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास सरसामानहरूमा पर्न जाने बढी खर्चको क्षतिपूर्तिलाई समेट्नको लागि हो । कार्यालयको कामको लागि ँष्भमि बाहिर जान परेमा PPUK को दैनिक भत्ता मिति अनुसार दैनिक भत्ता दावी गर्न सकिने छ । क्षेत्र भत्ता (ँष्भमि बिियधलअभ) तलव भौचर भन्दा बाहिरको क्षेत्र भत्ता दावी फारम भरेर कामको स्थानको सबै मितिको विवरणहरू दिएर महिनाको पहिलो ७ दिनभित्र दाबी गर्नु पर्नेछ र सम्बन्धित स्वीकृत हुनुपर्ने छ ।

५.३ कर्मचारी कल्याण योजना (Staff welfare scheme)
५.३.१ संचयकोष (Provident fund)
तत्कालका लागि कुनै पनि कर्मचारी कामदारहरूको लागि संचयकोषको व्यावस्था छैन । यद्यपी नियमित कर्मचारीहरूको लागि यो पछि सृजना गरिनेछ । कर्मचारीहरूको जम्मा आधारभूत तलव को १० ५ योगदानलाई PPUK बाट काममा लगाइएको हैसियत वापत सो जम्मा आधारभूत तलवको प्रतिकै योगदान १० ५ जोडिने छ । त्यो जम्मा रकम प्रत्येक कर्मचारीको व्यक्तिगत व्याज खातामा जम्मा गरिने छ । त्यो खाता PPUK का प्रतिनिधिहरू HRDC र ED बाट संयुक्त रूपले व्यावस्थापन गरिने छ ।

५.३.२ स्वास्थ्य विमा (Medical Insurance) ः पछि निर्णय गरिने छ ।

५.३.३ यातायात (Transportation )
कर्मचारीहरूलाई यातायातको अधिकार दिइने छ वा कार्यालय आउँंदा र घर फर्कदा लाग्ने खर्च पाउनेछन् । विशेष रूपले महिला कर्मचारीहरूलाई सधैको काम गर्ने समय भन्दा बढी समय काम गर्नु आवश्यक परेको अवस्थामा उनीहरूलाई घरसम्म पु¥याउने व्यावस्था गरिनेछ । कार्यालयको कामले गर्दा ढिलो भएमा भरपर्दो यातायात सेवा उपलब्ध गर्नुपर्दछ । यो सुविधाले सबभन्दा नजिकको ठाउँंसम्म पु¥याउने छ । यातायातको दावी गर्ने कर्मचारीले दावी फारम भर्नु पर्ने छ । प्रशासन र अर्थ अधिकृतबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । यो सुविधा आफनै सवारी साधनहरू प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई उपलब्ध हुनेछैन ।

५.३.४ सांस्कृतिक चाडपर्व सुविधा (Cultural festival facility)
नेपालको मुख्य चाडपर्वको अवधिमा हुने खर्चलाई सहयोग पु¥याउन सबै कर्मचारीले एक महिनाको प्रचलित आधारभूत तलव वार्षिक चाडपर्व खर्च वापत पाउने छन् । जुन कर्मचारीले PPUK मा काम गरेको एक वर्ष पूरा भएको छैन त्यस अवस्थाको लागि काममा लागेको मितिदेखि गनेर पछि दिइनेछ । यो तलव भौचर मार्फत दिइने छ ।

५.३.५ उपदान (Gratituity)
अहिलेको सन्दर्भमा कर्मचारीहरूलाई उपदानको कुनै पनि व्यावस्था गरिएको छैन । यद्यपी यो व्यवस्था मिलाउनको लागि प्रयास गरिनेछ ।

५.३.६ अवकाश, आयोजना र खारेजी (Redundancy, project and termination)
आयोजना स्थानको योजनावद्ध खारेजीले गर्दा कर्मचारी खारेजीमा परेको अवस्थामा तिनीहरूलाई एक महिनाको तलव बराबरको रकम क्षतिपूर्तिको रूपमा दिइने छ वा सम्बन्धित सहयोगीको नीति अनुसार हुनेछन् । विच्छेदन भाग (क्भउबचबतष्यल क्भअतष्यल) को विच्छेदन धारा अधिकार व्यक्तिबाट सूचना जारी गरिनेछ । यो सम्भव नभएको अवस्थामा सूचनाको सट्टा तलव दिइनेछ । HRDC को ँम्ज् ले अन्तिम भुक्तानीको जिम्मेवारी लिनेछ । PPUK बाट हटाइएका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको पुन रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्नको लागि कुनै छोटो अवधिको लागि सीपमुलक तालिम दिइने छ । यसतो कामको अवसर खोज्ने कर्मचारीहरूलाई पुनः रोजगारीको लागि सहज कार्य गर्न मद्धत गर्नेछ ।

५.३.७ व्यक्तिगत दुर्घटना विमा
हालको लागि व्यक्तिगत दुर्घटना विमाको व्यावस्था गरिएको छैन । यो पछि निर्णय गरिने छ ।

५.३.८ सेवामा रहेको बेला मृत्यु
यसको निर्णय पछि गरिनेछ ।

५.३.९ यात्रा नीति (Travel policy)
PPUKसंग देश कर्मचारीहरूको लागि देश बाहिर यात्राको व्यवस्था छैन । यद्यपी यदि यसले कुनै सहयोगी( सहयोगी दाताहरूबाट सहयोग पाएमा यसले देश बाहिरको यात्राको प्रवन्ध पनि गर्न सक्नेछन । कार्यालयको कामको लागि विदेश यात्रामा सबै कर्मचारीहरू PPUK को केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेखमा समूह यात्रा नीतिभित्र पर्ने छन् देशले बाहिरको यात्रा र निश्चित समयको यात्रालाई समेट्ने छ । यसको प्रक्रियाको पूण विवरणहरू HRDC द्धारा बनाइन्छ । प्रत्येक समय कर्माचारी सदस्यले कार्यालयको कामको लागि यात्रा गर्दा PPUK केन्द्रीय कार्यालयलाई त्यसको सूचना दिने दायित्व HRDC को हो । देश वाहिरको यात्राको सूचना ज्च् अधिकृतलाई कम्तीमा १० दिन अगाडि दिनु पर्दछ । जसले गर्दा त्यो सूचना PPUK केन्द्रीय कार्यालयमा यात्राको मिति भन्दा एक साता अगाडि पुग्न सक्नेछ ।

५.४ कर्मचारी सुरक्षा (Staff security)
PPUK कर्मचारीको सुुरक्षाको बारेका सचेत छ । र आगोबाट सुरक्षा, प्राथमिक उपचार र भुइचालोको अभिमुखीकरणको सुनिश्चित गर्नेछ र कार्यालयको वातावरणभित्रको अन्य सुरक्षा नियमलाई राम्रो कायम राख्नेछ ।

५.४.१ घटाइने कुराहरू (Deduction)
तलका कारणका लागि कर्मचारीहरूको तलवबाट आफ्सेआफ घटाइने छ ।
· संचयकोष योगदान
· वेतलवी बिदा
· अनुपस्थितिको अनाधिकृत बिदा
· आयकर भुक्तान
· अग्रिम खर्चको पैसा, पेश्की फछ्र्यौछटहरू
· सवारी साधनहरू, टेलिफोन, फ्याक्सको व्यक्तिगत प्रयोग
· कुनै अन्य तिर्न बांकी

घटाउने कार्य (Deduction) तलव भौचरबाट गरिने छ र यो AFOरँम्ऋ को दायित्व हुनेछ । वेलवी बिदा अनुपस्थितिको अनाधिकृत बिदा र पेश्की फछ्र्यौटहरू सम्बन्धिको सूचना सम्बन्धित व्यवस्थापकद्धारा महिनाको अन्त्य अगाडि उपलब्ध गराइने छ ।

६. कार्यसम्पादन व्यावस्थापन
PPUK ले यसको कर्मचारीको व्यावसायिक विकास र वृद्धिलाई महत्व दिन्छ र यसको कर्मचारीको व्यक्तिगत विकास कार्य सम्पादन योजनाको निरन्तरताको रूपमा वर्षमा एक पटक कार्य सम्पादन पुनरिक्षणको व्यावस्था गर्ने छ । सामान्यतया सो कार्य सम्पादन पुन निरिक्षण श्रावण महिनामा गरिने छ ।

६.१ उद्देश्य (Purpose)
यस्तो पुन ः निरिक्षणहरूको उद्देश्य निम्न अनुसार हुने छन् ।

· कर्मचारीहरूको सम्पादन वृद्धिको लागि प्रमुख नतिजाको क्षेत्रहरू पत्ता लगाउनु ।
· कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको आफ्नो कामको सो आत्म मुल्याङकन् गर्ने अवसर प्रदान गर्नु र खास सुधारहरू गरेर अरू विकासहरू गर्न बाटाहरू पत्ता लगाउने ।
· कर्मचारीहरूबाट पुर्व निर्धारित उदेश्यमा पुग्न उनीहरूको प्रभावकारिताबारे आवधिक पृष्ठपोषण गर्नु ।
· एउटा असल काम गर्ने सम्वम्धमा विकास या मद्धतको लागि कर्मचारीदेखि सम्बन्धित व्यावस्थापकसम्म पृष्ठपोषण लिने ।
· संगठनलाई कर्मचारीको कार्य सम्पादनलाई दस्तावेजी गर्नु सहयोग हुनेछ जसमा पत्ता लागेको प्भथ चभकगति बचभबक हरू तत्काल र भविष्यको सन्दर्भ सामाग्रीहरू हुनेछ । जुन व्यावसायिक विकासको लागि सहयोगी हुनसक्छ ।
· तालिम वा सिप बढाउने आवश्यकताहरू पहिचान गर्न ।
· कार्य विवरणमा बर्ष अवधिमा भएको परिवर्तनहरूको पहिचान गर्न ।

यो मूल्याङकन कर्मचारीको कार्य सम्पादन पुरस्कारहरू, व्यवसायिक वृद्धि वा अनुसासन सम्बन्धि कार्यबाहीको लागि मनन् गर्नु पर्ने आधारहरू मध्ये को एक हुने छ ।

६.२ बारम्बारता
तलका अवसरहरूमा कर्मचारीको कार्य सम्पादन विकासको पुनः निरिक्षण गरिनेछन् ।
· एकपटक PPUK कार्य सम्पादन व्यवस्थापन कार्यक्रम पुर्ननिरिक्षण भेला ।
· परिक्षण कालको अन्त्यमा ।
· कुनै पदोन्नतीको बारेमा बिचार गर्नुपूर्व ।
· कुनै रोजगारीको स्तर परिवर्तन गर्नुपूर्व ।
· कुनै अनुसासन सम्बन्धि कार्यबाही गर्नुपूर्व ।
· कुनै कर्मचारीको सरूवा गर्नुपूर्व ।

माथिका अवसरहरूमा नियुक्ती अधिकार प्राप्त व्यक्तिले उनीहरूको कर्मचारीहरू समय अनुकुल तरिकाले मूल्यांकित भएका छन् भन्ने कुराको प्रत्याभूति गर्नु पर्नेछ । असफल भएमा त्यसको नतिजा सम्बन्धित व्यवस्थापकको कार्य सम्पादनमा पर्न जाने छ ।

६.३ प्रक्रिया
कार्य सम्पादन बिकास कार्यक्रम एउटा साधन हो जसले ६ महिना अवधिको मुख्य नतिजाको क्षेत्रहरू पत्ता लगाएर कर्मचारीको कार्य सम्पादनमा सहयोग पु¥याउन मद्दत गर्न बनाईएको हो । यसमा भविश्यको लागि सम्भावना वृद्धि र विकासको क्षेत्रहरू पत्ता लगाउन केहि हदसम्म कार्य सम्पादन मुल्यांकन गर्नुपर्दछ । यो एउटा विकासको साधन वा अ औजारका लागि हो र यसको औचित्य र वस्तुगत कायम राख्न प्रत्येक २ बर्षमा पुन निरिक्षण गरिनेछ ।

प्रकृयाहरू
पुन निरिक्षण दुई पटककोे भेलामा पूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक ६ महिना पछि त्यो भनेको श्रावणको सुरूमा र माघ महिनामा कर्मचारी र सम्बन्धित व्यवस्थापक बीच सहमति भएका पिकासको क्षेत्रहरू बिभागीय वजेटमा योजनाकृत हुनेछ । दुवै भाग सहित पूर्ण भएको पुन परिक्षण फारमहरू आफ्नो कार्य क्षेत्रमा फायल गरिने छ र एक प्रति आगमि बर्षको श्रावणको अन्तमा ज्च्म् मा पठाईने छ ।

६.४ मानव संसोधन र स्रोत विकास
PPUK ज्च्ँ को दर्शनलाई स्वीकार्दछ की प्रत्येक व्यक्तिहरूसँंग सम्भाव्य क्षमताहरूको विशेषता हुन्छ जुन उनीहरूको वृद्धिको लागि उचित अवस्था दिएमा बढाउन सकिने छ । कर्मचारीहरूले कम्तीमा (१५) दिन प्राप्त गर्न सक्नेछन । जसमा तालिम, कार्याशालाहरू, वाध्य सम्पर्कहरू, यात्रा विनिमयहरू पर्दछन् । कर्मचारीको संगठनमा भविष्यको वृद्धिको लागि आवश्यक क्षेत्रहरू त्चबलष्लन ाष्भमि बचभबक को रूपमा उनीहरूको कार्य सम्पादन विकास कार्यक्रम योजनामार्फत सहमति भएको हुनुपर्दछ ।